MERHABA

Wp Viser hizmetlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İlginiz ile her geçen saniye kendimizi daha çok geliştiriyor, daha başarılı sistemler oluşturmak amacı ile çalışıyoruz.

Bu sayfa içerisinde, hizmetlerimizden yararlanmaya başlayacak tüm kullanıcılar için önemli sayılabilecek hukuki kullanım koşullarını detaylandırdık. 

Giriş


1.1. Wp Viser Amaç

Wp Viser hizmetleri, wordpress alt yapısı ile birleştirdiği sürükle bırak içerik yönetim sistemi ile kullanıcıların kendi firmalarına ait web sitelerini çeşitli video içerikleri izleyerek ve gerek duyduğunda teknik destek ekibinin yardımını alarak hazırlamasını sağlamaktadır. Tüm bunları sağlarken kullanılan yazılımsal teknikler ya Wp Viser ekibi tarafından geliştirilmiş yada orjinal lisanslı sağlayıcılar tarafından temin edilmektedir.

Amacımız internet teknolojilerine duyarlı her kullanıcının satın aldığı hizmet sayesinde oluşturmak istediği web sitelerini kısa araştırmalarla faliyete geçirmesini sağlamaktır. Wp Viser alt yapısı ile internet pazarında daha güçlü bir varoluş için gerekli içerikler sizler tarafından oluşturulurken, gerekli tasarım şablonları Wp Viser ekibi tarafından önceden oluşturulmuş ve satışa koyulmuştur.

Wp Viser kullanıcıları tarafından oluşturulan web siteleri işbu Kullanım Koşullarında “Kullanıcı Platformu / Platformları” olarak anılacaktır.

İşbu Wpviser.com Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), Wpviser.com web sitesinde/sitelerinde sunulan ve özellikle bazı hizmetlerimiz ve özelliklerimiz için geçerli olan ek koşullarla birlikte (“Wp Viser Web Sitesi” ve hep birlikte “Wp Viser Koşulları” olarak anılacaktır), aksi tarafımızca açıkça belirtilmediği müddetçe Wp Viser Web Sitesini, Wp Viser mobil uygulamasını (“Wp Viser Uygulaması”) ve/veya web sitesi ile ilgili olarak tarafımızca sunulan diğer herhangi bir hizmet, uygulama ve özelliği (Wp Viser Web Sitesi ya da Wp Viser Uygulaması vasıtasıyla sunulan tüm hizmetler topluca “Wp Viser Hizmetleri” veya “Hizmetler olarak anılacaktır”) ziyaret eden ve/veya kullanan her birey (“Kullanıcı”, “siz” veya “tarafınız”) için geçerli olacak şartlar ve koşulların bütününü oluşturmaktadır.

Wp Viser Koşulları,herhangi bir Wp Viser Hizmetinin kullanımına ilişkin olarak Wpviser.com Ltd. şirketi, dünya genelindeki bağlı şirketleri ve iştirakleri (“Wp Viser”, “biz” veya “tarafımız”) ile tarafınız arasında bağlayıcı ve icra edilebilir bir hukuki sözleşme teşkil etmektedir. Bu nedenle lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz.

Wp Viser Hizmetleri ve/veya Wp Viser Uygulamasını ziyaret etmeniz ve/veya kullanmanız sadece Wp Viser Koşullarını tümüyle kabul etmeniz halinde mümkün olacaktır – ve Wp Viser Hizmetlerinin herhangi birini kullanmanız ve/veya bu hizmetlerden herhangi biri için kayıt yaptırmanız, işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir Wp Viser Hizmetini kullanmanız bakımından geçerli olan diğer bilumum Wp Viser Koşullarını bilgilendirilmiş olarak kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz anlamına gelmektedir. Wp Viser Koşullarını okumadıysanız veya tümüyle anlayıp kabul etmiyorsanız Wp Viser Web Sayfasından hemen çıkmalı, Wp Viser Hizmetlerini kullanmamalı veya kullanmayı durdurmalısınız.

Hizmetlerimizi kullanarak, https://wpviser.com/gizlilik-kurallari/ adresinde bulunan Gizlilik Koşulları (“Gizlilik Kuralları okumuş olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Sonraki


1.2. Hukuki Sözleşme

Sonraki


1.3. Kullanıcı Hesabı

Wp Viser Hizmetlerinin bazı bölümlerine ve özelliklerine erişmek ve bunları kullanabilmek için öncelikle Wp Viser’e kayıt olmalı ve bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) oluşturmalısınız.

Kullanıcı Hesabınıza ve/veya Kullanıcı Platformu ayarlarınızdan herhangi birine sizin dışınızda herhangi bir kişi tarafından erişilmesi halinde, bu kişi, diğer pek çok işlemin yanı sıra, sizin kullanımınıza sunulmuş olan herhangi bir işlemi yapabilir (Wp Viser Hizmetlerinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe), Kullanıcı Platformunuzda/Platformlarınızda ve Kullanıcı Hesabınızda değişiklikler yapabilir, bunlarla ilişkili herhangi bir yasal koşulu kabul edebilir veya çeşitli beyanlarda ve taahhütlerde bulunabilir – ve bu durumda tüm bu işlemler sizin adınıza ve namınıza yapılmış olarak kabul edilir

Bu nedenle Kullanıcı Hesabınıza ait oturum açma bilgilerinizi gizli tutmanızı ve sadece güvendiğiniz kişilerin bunlara erişimine izin vermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Tarafınızca özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformlarınız kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluğun sadece ve tümüyle size ait olacağını unutmayınız.

Tek ve yegâne hak sahibi olduğunuz Kullanıcı Hesabınızı oluştururken ve Wp Viser Hizmetlerini kullanırken sağladığınız bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Geçerli e-posta adresiniz de dâhil olmak üzere, şahsınıza (veya şirketinize) ait iletişim ve fatura bilgilerini vermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu bilgileri, tarafımıza verilen Kullanıcı Hesabının ve/veya Kullanıcı İçeriğinin (aşağıda tanımlanmıştır) fiili ve gerçek sahibini tespit etmek için kullanabiliriz.

Tarafımızca bağımsız bir inceleme yapılmış olsun ya da olmasın, bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetinin bir uyuşmazlığa konu olması halinde, makul kanaatimiz temelinde bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetini belirleme hakkımız saklıdır. Ancak, bu yönde bir tespitte bulunmamızın mümkün olmadığı durumlarda (tamamen kendi takdir yetkimiz dâhilinde olmak kaydıyla), tarafınıza veya diğer herhangi bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin bunu yapmama ve/veya bu tür mülkiyet konusunda uyuşmazlığa düşen taraflar bu konuyu çözüme kavuşturana dek ilgili Kullanıcı Hesabını askıya alma hakkımız saklıdır. Mülkiyeti tespit etmemizi sağlayabilecek belgelerin (devlet tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi, işyeri ruhsatı) ibraz edilmesini talep edebiliriz. Diğerlerinin yanı sıra, dikkate alabileceğimiz ilkelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Oluşturulan ve/veya ilgili Wp Viser Hizmetlerine yüklenen bir Kullanıcı Hesabının, Kullanıcı Platformunun ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, o tarih itibarıyla Wp Viser’in kayıtlarında ilgili Kullanıcı Platformunun veya Kullanıcı İçeriğinin oluşturulduğu Kullanıcı Hesabıyla ilişkili olduğu görülen e-posta adresine erişim hakkına sahip olan kişi ya da kurum olduğu kabul edilecektir.

Bir Kullanıcı Hesabı üzerinden herhangi bir Ücretli Hizmet (Aşağıda 5. Bölümde tanımlanan şekilde) satın alınmış olması halinde, Wp Viser, söz konusu Kullanıcı Hesabının ve/veya o kullanıcı hesabı altında oluşturulmuş olan ilgili Kullanıcı Platformunun ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, anılan Ücretli Hizmetlerin satın alınması için fatura bilgileri kullanılan kişi veya kurum (“Fatura Bilgileri”) olduğunu kabul edecektir. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, mevcutsa bir Kullanıcı Platformunun harici bir alan adına (aşağıda tanımlanan şekilde içeri aktarılan veya belirli Ücretli Hizmetler kapsamında satın alınan) bağlanmış olması ve bu alan adına ilişkin tescil bilgilerinin www.whois.net web sitesinde sunulan WHOIS veritabanındaki veya Wp Viser’in veritabanındaki halka açık bilgiler arasında yer alması halinde, Wp Viser söz konusu Kullanıcı Platformunun sahibinin anılan alan adını tescil ettiren kişi olarak kayıtlı kişi veya kurum olduğunu kabul edecektir. Anılan alan adını tescil ettiren kişi veya tescil ettiren kurum olarak hem bir bireyin hem de bir kurumun kayıtlı olması halinde, Wp Viser alan adının gerçek sahibinin ve dolayısıyla da alan adıyla ilişkili Kullanıcı Platformunun sahibinin kurum olduğunu kabul edecektir. Fatura Bilgilerinde Kullanıcı Platformunun sahibi olarak bir kişi belirtildiği ve alan adının tescilinde ise farklı bir kişi belirtildiği takdirde, Wp Viser alan adının sahibinin Wp Viser Hesabı ile ilişkili alan adının sahibi olarak kaydedilen kişi olduğunu kabul edecektir.

Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, Wp Viser, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve Wp Viser tarafından belirlenen fiili duruma dayalı olarak, durumun böyle bir belirlemeyi gerektirdiğini düşündüğü takdirde, yukarıda anılan kanıtları göz ardı etmek de dâhil olmak üzere, Kullanıcı İçeriği ve/veya Kullanıcı Platformunun sahibini dilediği şekilde belirleme hakkına sahip olacaktır.

2.1. Aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektesiniz:
On üçsekiz (13) yaşından veya eğer Avrupa Birliği içerisinde yaşayan bir kişi iseniz on altı (16) yaşından ya da kendi yasalarınıza göre yasal reşit olma yaşından büyük olduğunuzu, Wp Viser Koşullarını kabul etmek ve gerek kendiniz gerekse Wp Viser Koşulları ile ilgili taahhüt altına soktuğunuz kişi veya kurum adına bağlayıcı bir sözleşme akdetmek için yasal yetki, hak ve özgürlüğe sahip olduğunuzu;

ABD hükümetinin Wp Viser Hizmetlerinin kullanılmasıyla ilgili ambargo uyguladığı bir ülkede ikamet etmediğinizi (veya Wp Viser Hizmetlerini böyle bir ülkede kullanmayacağınızı), ABD Hazine Bakanlığı’nın Özel Olarak Belirlenmiş Şahıslar listesinde olmadığınızı ve yürürlükteki diğer herhangi bir ticari yaptırım düzenlemesine tabi olmadığınızı;

İkamet ettiğiniz ülkenin ve/veya şirketinizin kurulu bulunduğu ülkenin tarafımıza sağlamış olduğunuz sözleşmede ve/veya fatura adresinde belirtilen ülkeyle aynı olduğunu;

Wp Viser’in kendi kullanımınız veya herhangi bir Nihai Kullanıcınız için geçerli olan herhangi bir kanun ya da gereklilik veya bunlara uymanız konularında herhangi bir hukuki danışmanlık veya tavsiyede bulunmadığını anladığınızı;
Ve özellikle Kullanıcı İçeriğiniz bakımından:

Her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, kod, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, kullanıcı adı, alt alan adı oluşturmak amacıyla verdiğiniz bilgi, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller (“İçerik”) dahil olmak üzere tarafınızca Kullanıcı Platformunuza yüklenen veya sağlanan ya da Wp Viser Hizmetleri tarafından sizin için Kullanıcı Platformunuza içe aktarılan, kopyalanan veya karşıya yüklenen tüm içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ait olan ve bunlardan doğan tüm hakların sahibi olduğunuzu; ya da, Kullanıcı İçeriğinin sizin tarafınızdan ve bizim tarafımızdan veya iştiraklerimizden herhangi biri tarafından yasal olarak erişilmesi, söz konusu içeriğin içe aktarılması, kopyalanması, kullanılması, yayınlanması, devredilmesi veya lisansa bağlanması için gerekli yetki, hak, lisans, onay ve izinlerin tümüne sahip olduğunuzu onaylamaktasınız;

Kullanıcı İçeriğinizi içe aktarmak, kopyalamak, sergilemek, karşıya yüklemek, iletmek ve/veya diğer bir şekilde kullanmak için Wp Viser Hizmetlerinin her türlü web sitesine, web sayfasına ve/veya başka bir çevrimiçi hizmete erişilmesine izin vermek için gerekli tam yetkiye, mülkiyete, lisanslara, izinlere ve salahiyete sahip olduğunuzu (ve sahip olmaya devam edeceğinizi).

Kullanıcı İçeriğinin gerçek, doğru, güncel olduğunu, üçüncü tarafların herhangi bir hakkını ihlal etmediğini ve gerek tarafınızın gerekse Kullanıcı Platformunuzun ziyaretçi ve kullanıcılarının (“Nihai Kullanıcılar”) ikamet ettiği ülkede karşıya yüklemeniz, içe aktarmanız, kopyalamanız, bulundurmanız, yayımlamanız, iletmeniz, görüntülemeniz veya diğer bir şekilde kullanmanız açısından ve ayrıca Wp Viser ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın Wp Viser Hizmetleriyle bağlantılı olarak erişmesi, içe aktarması, kopyalaması, karşıya yüklemesi, kullanması veya bulundurması açısından herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmediğini (ve öyle kalmaya devam edeceğini);

Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı.

Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı.

Sonraki


2.1. Yükümlülükleriniz

2.1. Aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektesiniz:
On üçsekiz (13) yaşından veya eğer Avrupa Birliği içerisinde yaşayan bir kişi iseniz on altı (16) yaşından ya da kendi yasalarınıza göre yasal reşit olma yaşından büyük olduğunuzu, Wp Viser Koşullarını kabul etmek ve gerek kendiniz gerekse Wp Viser Koşulları ile ilgili taahhüt altına soktuğunuz kişi veya kurum adına bağlayıcı bir sözleşme akdetmek için yasal yetki, hak ve özgürlüğe sahip olduğunuzu;

ABD hükümetinin Wp Viser Hizmetlerinin kullanılmasıyla ilgili ambargo uyguladığı bir ülkede ikamet etmediğinizi (veya Wp Viser Hizmetlerini böyle bir ülkede kullanmayacağınızı), ABD Hazine Bakanlığı’nın Özel Olarak Belirlenmiş Şahıslar listesinde olmadığınızı ve yürürlükteki diğer herhangi bir ticari yaptırım düzenlemesine tabi olmadığınızı;

İkamet ettiğiniz ülkenin ve/veya şirketinizin kurulu bulunduğu ülkenin tarafımıza sağlamış olduğunuz sözleşmede ve/veya fatura adresinde belirtilen ülkeyle aynı olduğunu;

Wp Viser’in kendi kullanımınız veya herhangi bir Nihai Kullanıcınız için geçerli olan herhangi bir kanun ya da gereklilik veya bunlara uymanız konularında herhangi bir hukuki danışmanlık veya tavsiyede bulunmadığını anladığınızı;
Ve özellikle Kullanıcı İçeriğiniz bakımından:

Her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, kod, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, kullanıcı adı, alt alan adı oluşturmak amacıyla verdiğiniz bilgi, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller (“İçerik”) dahil olmak üzere tarafınızca Kullanıcı Platformunuza yüklenen veya sağlanan ya da Wp Viser Hizmetleri tarafından sizin için Kullanıcı Platformunuza içe aktarılan, kopyalanan veya karşıya yüklenen tüm içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ait olan ve bunlardan doğan tüm hakların sahibi olduğunuzu; ya da, Kullanıcı İçeriğinin sizin tarafınızdan ve bizim tarafımızdan veya iştiraklerimizden herhangi biri tarafından yasal olarak erişilmesi, söz konusu içeriğin içe aktarılması, kopyalanması, kullanılması, yayınlanması, devredilmesi veya lisansa bağlanması için gerekli yetki, hak, lisans, onay ve izinlerin tümüne sahip olduğunuzu onaylamaktasınız;

Kullanıcı İçeriğinizi içe aktarmak, kopyalamak, sergilemek, karşıya yüklemek, iletmek ve/veya diğer bir şekilde kullanmak için Wp Viser Hizmetlerinin her türlü web sitesine, web sayfasına ve/veya başka bir çevrimiçi hizmete erişilmesine izin vermek için gerekli tam yetkiye, mülkiyete, lisanslara, izinlere ve salahiyete sahip olduğunuzu (ve sahip olmaya devam edeceğinizi).

Kullanıcı İçeriğinin gerçek, doğru, güncel olduğunu, üçüncü tarafların herhangi bir hakkını ihlal etmediğini ve gerek tarafınızın gerekse Kullanıcı Platformunuzun ziyaretçi ve kullanıcılarının (“Nihai Kullanıcılar”) ikamet ettiği ülkede karşıya yüklemeniz, içe aktarmanız, kopyalamanız, bulundurmanız, yayımlamanız, iletmeniz, görüntülemeniz veya diğer bir şekilde kullanmanız açısından ve ayrıca Wp Viser ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın Wp Viser Hizmetleriyle bağlantılı olarak erişmesi, içe aktarması, kopyalaması, karşıya yüklemesi, kullanması veya bulundurması açısından herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmediğini (ve öyle kalmaya devam edeceğini);

Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı.

Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı.

Sonraki


2.1. Yükümlülükleriniz

Sonraki


2.2. Yükümlülükleriniz

2.2. Aşağıdaki hususları taahhüt ve kabul etmektesiniz:
Siz ya da Nihai Kullanıcılarınız için bulunduğunuz herhangi bir coğrafi konumda geçerli olan özel kanunlar da dâhil olmak üzere, Wp Viser Hizmetlerini (ve ilgili her türlü ilişki veya işlemi) kullanmanız bakımından uygulanabilir olan yürürlükteki tüm kanunlara ve diğer tüm sözleşmesel koşullara harfiyen uymayı;

Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformunuz/Platformlarınız kapsamında gerçekleştirilen tüm Wp Viser Hizmetleri kullanımları ve tüm Kullanıcı İçeriğiniz (söz konusu Kullanıcı İçeriğinin Wp Viser Hizmetlerinde veya Wp Viser Hizmetleri ile ilişkili olarak erişilmesi, içe aktarılması, karşıya yüklenmesi, kopyalanması, kullanılması ya da yayımlanmasından doğan sonuçlar da dâhil olmak üzere) ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülüğün münhasıran tarafınıza ait olacağını;

Kullanıcı İçeriğinizi ve Nihai Kullanıcılar, Kullanıcı Ürünleri ve tarafınızca kullanılan tüm uygulamalar ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Kullanıcı Platformunuz ile ilgili olarak tarafınızca işlenen tüm bilgileri düzenli ve bağımsız olarak kaydetmeyi ve yedeklemeyi;

Wp Viser veya ortaklarından zaman zaman posta, e-posta veya (çağrı veya kısa mesajlar için telefon numarası da dâhil olmak üzere) tarafımıza sağlayacağınız diğer iletişim kanalları üzerinden gönderilecek tanıtım mesajları almayı. Bahse konu tanıtım materyallerini veya bildirileri almak istemiyorsanız lütfen dilediğiniz zaman tarafımıza bildiriniz;

Kullanıcı Platformunuzun (veya herhangi bir parçasının) Wp Viser’in pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Wp Viser tarafından çevrimiçi ve/veya çevrimdışı olarak dünya çapında, daimi ve ücretsiz olarak kullanılmasına ve bu amaçlar için makulen gerekli olduğu ölçüde değiştirilmesine izin verdiğinizi; Kullanıcı Platformunuzla ilgili olarak bu tür izin verilen sınırlı kullanımlar bakımından sahip olabileceğiniz tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında feragat ettiğinizi.

Herhangi bir Kullanıcı Platformunun ve/veya İçeriğin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (bunlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) Wp Viser Hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran Wp Viser’e ait olduğunu.

Wp Viser, Wp Viser Hizmetlerini alternatif fiyat tarifeleriyle sunma ve ağ trafiği ve bant genişliği, İçerik boyutu ve/veya uzunluğu, İçerik kalitesi ve/veya formatı, İçerik kaynakları, indirme süresinin uzunluğu, İçeriğinize abone olanların sayısı vb. kısıtlamalar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın her bir fiyat tarifesinde Wp Viser Hizmetlerinin karşıya yüklenmesi, depolanması, indirilmesi ve kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar getirme hakkına sahip olacaktır.

2.3. Aşağıda belirtilenleri yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz:
Wp Viser Web Sitesini, Wp Viser Hizmetlerini (veya bunların herhangi bir parçasını), Kullanıcı Platformlarında kullanılmak ve görüntülenmek üzere Wp Viser tarafından sunulan herhangi bir İçeriği ya da bu amaca yönelik Üçüncü Taraf Hizmetlerini (“Lisanslı İçerik”) ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, tekrar kullanmak, bunlara dayalı türev eserler yaratmak, bunları indirmek, uyarlamak, tersine mühendislik uygulamak, benzerini yapmaya çalışmak, başka bir sunucuya taşımak, tercüme etmek, derlemek, kaynak koda dönüştürmek veya parçalara ayırmak veya önceden Wp Viser’in yazılı ve özel iznini almaksızın ve/veya Wp Viser Koşulları kapsamında açıkça izin verilmediği halde yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilemek, icra etmek, iletmek veya dağıtmak;

Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini veya Lisanslı İçeriği karalayıcı, hakaretamiz, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, istismar edici, ırkçı, saldırgan, yanıltıcı veya hileli ya da suça veya suiistimale teşvik edici olarak addedilebilecek biçimde veya Wp Viser’in veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (bilumum fikri mülkiyet hakları, sözleşmesel haklar veya vekil hakları da dâhil olmak üzere) başka şekillerde ihlal eden veya önceden açık onaylarını almadan herhangi bir kişi, kurum ya da markayı kötüleyen veya küçük düşüren başka şekillerde sunmak, iletmek veya sergilemek;

Başka web siteleri, üçüncü taraf yazılımları veya hizmetlerine giriş yapmak için gerekli bilgileri ve/veya şifreleri ele geçirmek için herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmak;

Mevcutsa PCIDSS standardı da dâhil, ilgili kanunlar uyarınca yapılmadıkça, kredi kartı bilgilerini veya ödeme almak için kullanılan başka türden finansal bilgileri çalmak, ele geçirmek, karşıya yüklemek veya diğer bir şekilde erişilir kılmak;

Wp Viser Web Sitesi veya Wp Viser Hizmetleri (veya herhangi bir bölümü) içerisinde (i) herhangi bir kötü niyetli, yasa dışı, karalayıcı veya edebe aykırı İçeriği ve/veya (ii) federal Sağlık Sigortası Taşıma ve Sorumluluk Kanununda (“HIPAA”) tanımlandığı üzere herhangi bir “Gizli Sağlık Bilgisini” karşıya yüklemek, eklemek, toplamak veya diğer bir şekilde kullanıma sunmak;

Wp Viser Hizmetlerini veya Lisanslı İçeriği Wp Viser tarafından sağlananlar dışında herhangi bir web sitesi, medya, ağ veya sistemde yayımlamak ve/veya kullanmak ve/veya Wp Viser tarafından önceden yazılı olarak açıkça müsaade edilmediği müddetçe herhangi bir Wp Viser Hizmeti, Lisanslı İçerik ve/veya Kullanıcı Platformunu (veya onun herhangi bir parçasını) çerçevelemek, “ayrıntılı bağlantı” (deep link), “page scrape” uygulamak, yansıtmak ve/veya bunlar etrafında bir tarayıcı ya da sınır ortamı oluşturmak;

Wp Viser Hizmetlerinin herhangi bir kısmına (veya verilerine ve/veya İçeriğe) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla “robot”, “spider” veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manüel prosesler kullanmak; veya Wp Viser Hizmetleri vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Wp Viser Hizmetinin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak;

Wp Viser’in itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya Wp Viser’in itibarını zedeleyebilecek veya Wp Viser’e zarar verebilecek biçimde hareket etmek;

Wp Viser veya Wp Viser Markalarını ve/veya bunların varyasyonlarını ve hatalı yazılmış hallerini kullanan arama motoru veya diğer tıklama başına ödeme anahtar kelimelerini (örneğin Google AdWords) veya alan adlarını satın almak;

Wp Viser Hizmetlerinde ve/veya Kullanıcı Platformunda doğrudan veya dolaylı olarak başka bir kişi veya kurumu taklit etmek veya yanlış bilgi vermek veya kimliğinizi ya da Wp Viser ve/veya Nihai Kullanıcılara gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla başka şekillerde herhangi bir manipülasyona başvurmak;

Herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantınıza ilişkin yalan beyanda bulunmak veya başka şekilde gerçek dışı bilgi vermek veya Wp Viser’in ya da başka herhangi bir üçüncü tarafın sizi, Kullanıcı Platformunuzu, işletmenizi, Kullanıcı Ürünlerinizi veya herhangi bir beyanınızı desteklediğine dair açık veya zımni olarak gerçek dışı ifadeler kullanmak;

Bilgilendirilmiş olarak açıkça onaylamadıkları müddetçe, Wp Viser Hizmetlerinin herhangi bir diğer Kullanıcısı ile ilgili ters arama yapmak veya bunları takip etmek veya takip etme girişiminde bulunmak veya diğer herhangi bir Kullanıcının mahremiyet haklarına ve diğer haklarına başka şekillerde müdahalede bulunmak veya bu hakları ihlal etmek veya Wp Viser Hizmetleri ve/veya Kullanıcı Platformu ziyaretçileri veya kullanıcıları ile ilgili kişisel tanıtıcı bilgileri toplamak;

Wp Viser Hizmetlerine, Kullanıcı Platformuna, başka Kullanıcının/Kullanıcıların hesabına veya Wp Viser Hizmetlerine bağlı diğer sistem veya ağlara erişimi önlemek ya da kısıtlamak amacıyla kullanılan herhangi bir tedbiri bilgisayar korsanlığı, şifre arama veya diğer meşru olmayan ya da yasaklı yöntemler kullanmak suretiyle devre dışı bırakmak, atlamak veya başka şekillerde engellemek;

Wp Viser Hizmetlerinin veya Wp Viser Hizmetlerine bağlı herhangi bir ağın saldırılara açık olma durumunu incelemek, taramak veya test etmek;

Wp Viser Hizmetlerini ve/veya Kullanıcı Platformunu herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanının çalıştırılmasına zarar vermesi veya ele geçirmesi olası olan veya bunu amaçlayan herhangi bir virüs, solucan, Truva Atı, saatli bomba, web böceği, casus yazılım, kötü amaçlı yazılım veya başka bilgisayar kodları, dosyaları veya programlarını veya fiili ya da potansiyel olarak zararlı, rahatsız edici veya saldırgan kod veya bileşenleri tasarlamak, geliştirmek, dağıtmak ve/veya başka şekillerde iletmek veya yürütmek amacıyla yüklemek veya diğer şekillerde kullanmak;

Wp Viser Hizmetlerinin altyapısına veya Wp Viser Hizmetlerine bağlı Wp Viser sistemlerine veya ağlarına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren herhangi bir işlem yapmak veya Wp Viser Hizmetlerinin veya bunları barındıran veya kullanıma sunan sunucuların veya ağların işleyişine başka şekillerde müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya söz konusu sunucu veya ağlara ilişkin herhangi bir şarta, prosedüre, politikaya veya düzenlemeye uymamak;

Herhangi bir Wp Viser Hizmetini ve/veya Kullanıcı Platformunu her türlü teklifsiz e-posta, istenmeyen e-posta, sahtekârlık, dolandırıcılık, kimlik avı, “zincirleme mektup”, “saadet zinciri” veya benzer işlemlerle bağlantılı olarak kullanmak veya diğer şekillerde etik olmayan pazarlama veya reklam faaliyetlerinde bulunmak;

Kamuya açık bir şekilde desteklenen arayüzlerimiz haricinde herhangi bir araç veya teknoloji (ör. kopyalama ve gezinme) vasıtasıyla Wp Viser Hizmetleri, Kullanıcı Hesapları, Lisanslı İçerikler ve/veya Kullanıcı İçeriğine erişmek;

Wp Viser Koşulları kapsamında açıkça izin verilen haller dışında Lisanslı İçeriği ve/veya Wp Viser Hizmetlerine ilişkin herhangi bir kullanımı veya erişimi satmak, lisansa bağlamak veya herhangi bir ticari amaca yönelik olarak kullanmak;

Telif hakkı işareti [©], Creative Commons [(cc)] işaretleri ve ticari markalar [® veya ™] dâhil olmak üzere Wp Viser Hizmetlerinde ve/veya Lisanslı İçerikte yer alan ve lisans verenlerimizin telif haklarını gösteren herhangi bir telif hakkı bildirimini, filigranını, kısıtlamasını ve işaretini kaldırmak ya da değiştirmek veya

Wp Viser Koşullarından herhangi birini veya Wp Viser Hizmetlerini kullanmanız bakımından geçerli olan herhangi bir kanun veya gerekliliği ihlal etmek, ihlal etme teşebbüsünde bulunmak veya başka şekillerde bunlara uymamak.

Karşılaştırma yapmak veya benzer bir rekabet incelemesi yapmak ya da rakip bir ürün veya hizmet oluşturmak amacıyla Hizmetlere erişmek veya Hizmetleri kullanmak

Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birine uymamanız veya bunlara ilişkin yalan beyanda bulunmanız halinde Kullanıcı Hesabınızın ve/veya tarafınıza sağlanan herhangi bir Hizmetin derhal sonlandırılabileceğini, bu işlemlerin tarafınıza ilave bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın yapılabileceğini ve ilgili Hizmetler için ödenmiş olan ücretlerin iade edilmeyeceğini kabul etmektesiniz.

Sonraki


2.3. Yükümlülükleriniz

İçerik ve Mülkiyet


3.1. Fikri Mülkiyetiniz

3.2. Wp Viser’in Fikri Mülkiyeti

3.1. Fikri Mülkiyetiniz
Wp Viser ile tarafınız arasında olmak kaydıyla, Kullanıcı İçeriğiniz ve tarafınızca oluşturulan tüm diğer materyallerle ilgili fikri mülkiyet, tarafınızca yaratılan her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat eseri, kod, arayüz, metin ve edebi eser de dahil olmak üzere tümüyle size aittir. Wp Viser içeriğiniz üzerinde mülkiyet hakkı talep etmemektedir. Yalnızca size hizmetleri sağlayabilmek amacı doğrultusunda, gösterim ayarlamaları yapmak, yedeklemek amacıyla çoğaltmak ve hizmetlerimizi sunmak için gereken, uygun gördüğümüz tüm diğer teknik işlemleri ve/veya kullanımları gerçekleştirebilmek için, bulut hizmetleri ve içerik dağıtım ağları da dâhil, Kullanıcı İçeriğinize erişebileceğimizi, platformumuza yükleyeceğimizi ve/veya kopyalayabileceğimizi bilmekte ve kabul etmektesiniz.

3.2. Wp Viser’in Fikri Mülkiyeti
Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz, dokümantasyon, bunların türevleri ve versiyonları, Wp Viser Hizmetlerinin “görünümü ve hissi”, yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dâhil olmak üzere Wp Viser Hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte “Fikri Mülkiyet” olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri Wp Viser’e ait ve/veya Wp Viser’e lisanslıdır.

Wp Viser Koşullarını tamamen yerine getirmeniz ve uygulanabilir tüm Ücretleri zamanında ödemeniz kaydıyla, Wp Viser, Kullanıcı Hesabınızı oluşturmanızı takiben Wp Viser’in tarafınıza Wp Viser Hizmetlerini sağlamayı kabul ettiği müddetçe, Kullanıcı Platformunuzu oluşturma ve Nihai Kullanıcılarınıza görüntüleme, bu kapsamdaki Kullanıcı Ürünlerinizi (aşağıda tanımlandığı üzere) sunma amacıyla Wp Viser Hizmetlerini ve Lisanslı İçeriği Wp Viser Koşullarında açıkça izin verilen şekilde ve sadece Wp Viser Hizmetleri kapsamında olmak kaydıyla kullanma konusunda tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilebilir, tümüyle geri alınabilir ve sınırlı bir lisans vermektedir.

Wp Viser Koşullarında, yukarıda açıkça verilen sınırlı lisans haricinde Wp Viser’in Fikri Mülkiyetine (veya herhangi bir parçasına) ait olan veya bundan kaynaklanan herhangi bir hak veya menfaat tanınmamaktadır. Wp Viser Koşullarında yer alan hiçbir husus hiçbir kanun kapsamında Wp Viser’in Fikri Mülkiyet hakları bakımından herhangi bir devir veya feragat teşkil etmez.

Wp Viser Hizmetleri (gerek mevcut, gerekse önerilen veya planlananlar) ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir Fikri Mülkiyet hakkına konu olan veya konu olabilecek olan herhangi bir öneri, yorum veya diğer geribildirimde (“Geribildirim”) bulunmanız halinde, söz konusu Geribildirimin münhasır sahibi Wp Viser olacaktır. Wp Viser’e Geribildirimde bulunmakla, bu Geribildirimin Wp Viser tarafından şu amaçlarla kullanılabileceğini kabul etmektesiniz: (i) Wp Viser Hizmetlerini daha da geliştirmek, özelleştirmek ve iyileştirmek, (ii) sürekli yardım ve teknik destek sağlamak, (iii) Geribildiriminize dayalı olarak veya diğer bir şekilde genel veya kişiselleştirilmiş Wp Viser’e ilişkin bildirimler ve/veya görüşme taleplerini size iletmek, (iv) belli promosyonlara olanak tanımak, desteklemek ve sunmak ve performansını izlemek, (v) Wp Viser’in hizmetlerini iyileştirmek amacıyla kullanabileceği toplu istatistiksel veriler ve başka toplu ve/veya çıkarım yoluyla elde edilen bilgiler oluşturmak, (vi) Wp Viser veri güvenliği ve dolandırıcılığı önleme imkânlarını artırmak, (vii) İlgili kanun ve yönetmeliklere uymak. Buna ek olarak, siz (1) söz konusu Geribildirimin doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmekte; (2) söz konusu Geribildirime ilişkin olarak sahip olabileceğiniz her türlü hak, mülkiyet ve menfaati gayrikabil-i rücu olarak Wp Viser’e devretmekte ve (3) söz konusu Geribildirime ait olan veya bundan kaynaklanan tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında feragat etmektesiniz.

Sonraki


3.3. Geribildirim ve Öneriler